Integration är vinst för alla

Deltar på Folkemødet på Bornholm och har debatterat på ett antal olika seminarier.

Folkemødet, som är inspirerat av Almedalen, har vuxit rejält sedan starten för fyra år sedan. Det är 40% fler besökare än förra året och säkert tre gånger fler seminarier. Riktigt spännande och ingen dansk politiker av rang saknas. Dessutom mycket kopplat till utbildning och ungdomsrörelserna. Vilket gör det hela till både mycket likt Almedalen men också något helt annorlunda. Svårt att säga exakt vad som skiljer. Kanske lite mer hygge, lite mer avslappnat och samtidigt skarpare i debatten.

Vi har passat på att ha String möte här på plats. Schleswig-Holstein är ordförande med Anke Spoorendonk i spetsen som avhöll både middag samt möte. Mycket diskussion om den gröna transportkorridoren, Fehmarnbelt Days och den gröna tillväxtstrategin. Alla String medlemmarna var på plats; Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland, Köpenhamns kommun, Schleswig-Holstain och Hamburg.

Deltog i ett seminarie arrangerat av Region Hovedstaden om Fokuseret Vækst. Det handlar om en gemensam vision på Själland för tillväxt och Copenhagen som en internationell knutpunkt. De har också bjudit in Skåne både region och kommuner till att vara en del av visionen. Diskussion och arbete pågår. Att se Öresund som en marknad och se till att integrera bättre och skapa en samsyn kring utveckling och framtid är ingen emot. Tvärtom. Skåne har efterlyst det engagemanget från dansk sida under en längre tid. Samtidigt är det svårt för Skåne och dess kommuner att marknadsföra sig enkelt under en flagg som Copenhagen. Det inser nog de flesta. Detta trots att Copenhagen självklart är det starkaste varumärket i regionen. Frågan om namn och allt som ligger i det är alltid komplicerade frågor. Det blev en vra diskussion och jag framförde att Skåne vill vara en del i en tillväxtvision men först måste den danska sidan visa att detta är ärligt, öppet och med ömsesidighet. Frank Jensen lovade att detta var en ärlig invitation. Jag tar honom på orden.

Har också diskuterat ESS i Öresund. Ett bra upplagt seminarium där både forskare och företag fick komma till tals och berätta vilken nytta de såg med anläggningen. Sedan kom även politiken in. Det är intressant att Danmarks genom tiderna största forskningsinvestering sker i ett annat land. Naturligtvis talade vi lika mycket om Max IV som ESS.
Det är viktigt att se både till hur vi nu kan kompetensförsörja dessa anläggningar med både anställda och forskare, se till att företag investerar och kommersialiserar, och att potentialen används för att öka attraktionen i hela regionen. Det är enkelt att se att framförallt ESS, men även Max, sätter fokus på de gränshinder som finns i Öresund och hur mycket som krävs för att verkligen tala om en marknad och verklig integration.

Diskuterade också Öresundsintegration med Nordisk minister Carsten Hansen i Scandlines regi. Det blev ett handslag mellan Michael Svane, DI, Carsten och undertecknad på att ses nästa år på Folkemødet och redovisa 5 lösta hinder.

Sedan lyfte Region Skåne ESS ännu en gång med ett mingel ombord på Skillinge skeppet Klara Marie där forskaren Kim Leffman, Bohrinstitutet, berättade om vad en anläggning som denna kan göra för forskningen, nya rön och lösningar på de utmaningar vi har i samhället.
Det som är spännande med materialforskning är att det fångar verkligen de största frågorna vi har i samhället. Det är energiområdet, sjukvård, klimat, infrastruktur, mobilitet, byggnation, mat. Det finns nästan inget som inte ökad och bättre kunskap kring material inte är relevant.

Avslutade dagen med att delta i en diskussion kring hur vi kan fortsätta med Eurovision School Contest i framtiden. Göra det till ett gränsöverskridande projekt i flera dimensioner. Både över sundet, mellan åldrar och för att värna den regnbågsrörelse som Eurovision har blivit. Det står för de grundvärden som vi värnar i Öresund; öppenhet och tolerans.