CV

Utbildning

 • BSHA, University of Phoenix 2007
 • 40 p Statsvetenskap, Lunds universitet 1997
 • 20 p Praktisk svenska, Stockholms universitet 1983
 • Gymnasium Humanistisk linje halvklassisk variant, Franska Skolan, Stockholm 1978

Arbete

Började närma mig arbetslivet redan på högstadiet och under hela gymnasietiden. Posten som sorterare, hotellstäderska, studieledare på Långbro sjukhus var några som återkom under många år. Det första heltidsarbetet var som försäljare på Qantas Airways i Stockholm mellan 1980 och 1985. Gästspelade på ett datalogi företag mellan 1986 och 1987. Jag har ägnat tiden sedan 1985 som egen företagare. Temaki Electronic AB, var ett elektronikföretag inom energispar och materialskydd. Ett företag som ligger vilande idag. Idag arbetar jag med värdlandsrelationer på European Spallation Source ERIC, ESS, vilket är ett heltidsuppdrag. Arbetet är spännande och rörligt och betyder även att jag får delta i många projekt och initiativ som pågår runt om i landet, som exempel Swebeams, Uppåkra och samverkan med MAX IV och Science Village Scandinavia.

Nuvarande uppdrag

Övriga förtroendeuppdrag

 • Ledamot styrelsen Linnéuniversitetet 2017-
 • Ordförande Skattebetalarnas Förening 2016-
 • Ledamot styrelsen VictoriaPark AB 2015-
 • Head of Host States Relations European Spallation Source ERIC 2014-
 • Vice ordförande Öresundsinstittutets styrelse 2013-
 • Särskild ledamot av Länsrätten i Skåne i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Tidigare uppdrag

 • Ledamot KAK styrelse 2012-2015
 • Ledamot av Regionfullmäktige Region Skåne 1998-2014
 • Ledamot av Regionstyrelsen Region Skåne, samt regionråd 2002-2014
 • Ordförande Regionstyrelsen 2010-2014
 • Ordförande/vice ordförande  Øresundskomitéen 2011-2014
 • Ledamot SKL styrelse 2011-2014
 • Ledamot Transportstyrelsens styrelse 2008-2013
 • Sveriges representant Gränshinderforum Nordiska Ministerrådet 2006-2013
 • Ordförande Styrkommittén Interreg Öresund IV 2006-2010
 • Ordförande Strukturfondspartnerskapet Skåne- Blekinge 2006-2010
 • Vice ordförande Skånemoderaternas förbundsstyrelse 2007-2011
 • Ledamot Moderaternas partistyrelse 2002-2011
 • Ordförande Regionala Tillväxtnämnden Skåne 2007-2010
 • Ledamot Lund Development AB 2007-2009
 • Vice ordförande Lunds universitet 2004-2006
 • Vice ordförande Naturhistoriska Riksmuséet 2001-2007
 • Ordförande Kulturnämnden Region Skåne 1999-2002
 • Ledamot Ängelholms Energi AB 1995-2003
 • Ledamot Ängelholms kommunfullmäktige 1995-1998