Om Ipred

IPRED är en förkortning som står för International Property Rights Enforcement Directive och är ett direktiv från EU. Direktivet har blivit en proposition som kallas Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG. IPRED är ett flertal lagar och förändringar i befintliga lagar.

Målet har varit att försöka skydda upphovsrätten för artister och musiker och deras arbete vid spridning via Internet. Den s.k. fildelningen anses försvåra för artister att kunna få ersättning för sitt arbete.

EU:s generaladvokat Juliane Kokott uttalade i augusti 2007 emot IPRED. Hon sade att intrånget i medborgarnas integritet inte var proportionerlig med brottet. I januari 2009 kom domen från EG-domstolen om IPRED. Domen, som var mindre direkt än Kokott, sa att det är upp till varje regering att själv bestämma om de vill införa de här reglerna. Den naturligaste tolkningen borde vara att det finns inget tvång från EU:s sida att länderna skall jaga fildelare och hjälpa storbolagen inom film- och musikindustrin.

Länken till EU parlamentet och resultatet av Telekompaketet finns här. Det var ännu ett litet steg i rätt riktning och där EU:s institutioner verkar ändå försvara medborgarnas integritet och Internets frihet före särintressen.

Det stora problemet är att äganderätten är viktig och upphovsrätten behöver en modernisering. Samtidigt har det kommit en ny teknik som utmanar gamla maktstrukturer och inarbetade mönster. Detta är inget nytt. Vi hade inte haft en Public Service för etern och teve om det inte varit för att staten ville kontrollera det vid den tiden oroväckande flöde av information som annars fritt kunde ha landat i var mans vardagsrum. Samma sak hände redan på Gutenbergs tid fast då var det kyrkan som ville behålla informationsmonopolet. Och det är det det handlar om: informationsmonopol. Lagförslagen som nu kommer på löpande band för att försöka hantera och begränsa trafiken över nätet har ingenting med upphovsrätt att göra. IPRED lagen kommer inte alls att hjälpa några musiker eller filmare att skydda sina verk. Det kommer inte heller att hjälpa musiker eller artister att tjäna pengar. Tvärtom.