Från Innovate Skåne konferensen

intervju med Pia Kinhult om Skåne som Europas mest innovativa region