#Sverigebygget lanserat

Idag presenterade Alliansregeringen ett nytt och stort paket för jobb, bostäder och infrastruktur. De talar höghastighetståg, nya stambanor, fast förbindelse Helsingborg-Helsingör och bostäder.

Skåne är väl förberedda. Vi har jobbat länge med frågan om ny infrastruktur och snabbare tåg. Bara i 8 Million City projektet gjordes mycket nyttiga underlag som förberedelse inför nu kommande investeringar.

Redan 2010 avslutade vi IBU projektet som förberedde hur den fasta förbindelsen Helsingborg-Helsingör kan byggas och finansieras. Den är självfinansierad med dagens trafikvolymer. Det förutsätter att vi bygger för både tåg och bil. Nya analyser är på väg från Öresundskomiteen.

Under våren startade Region Skåne inom ramen för Skånes Ledningsforum ett bostadsnätverk i Skåne. Det betyder att Skåne är väl förberedda att starta bygget av de bostäder som krävs.

Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder

20140702-110312-39792052.jpg