Västkustbanan måste byggas klar!

Skriver idag i GP med ett antal andra moderater utmed västkusten som alla understryker behovet att bygga klart Västkustbanan när nu äntligen Hallandsåstunneln öppnar för trafik.

Debattartikel i GP