Bokslut 2013 Region Skåne

Ett samtal med Regiondirektör Jonas Rastad om 2013 bokslut. Året gav ett av regionens bästa bokslut med drygt 200 miljoner bättre än budget. Resultatet landade på 508 miljoner plus vilket betyder att finansiella mål nås. Region Skåne har också skurit mer än 100 milj på central administration de senaste två åren sammantaget. Ett arbete som måste fortsätta. Därför en nyinrättad Förenklingskommission.

Bra resultat och ordning o reda i ekonomin.