Startskott

Mitt invigningstal vid startskottet av ombyggnad och nybyggnation på Helsingborgs lasarett:

Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. Det är patienten som ska vara utgångspunkten för hur vården organiseras. När patientens behov förändras, måste också sjukvården förändras.

Många av våra sjukhus runt om i landet byggdes under en utbyggnad av sjukvården på o60- och 70-talen. Huvudbyggnaden på Helsingborgs lasarett byggdes också under den här perioden, nämligen 1975. Och mycket har hänt de senaste 40 åren. Både vad gäller de fysiska sjukhusbyggnaderna, som förstås har slitits mycket med den febrila aktiviteten som pågår i dem, men också vad gäller medicinsk utveckling och våra förväntningar på vad sjukvården ska kunna åstadkomma.

Patienter vill hellre ligga i enkelrum än att dela rum med andra patienter, och enkelrum minskar förstås också risken för att bakterier och virus sprider sig mellan patienter.
Många sjukdomstillstånd som tidigare krävde lång tids vistelse på sjukhus kan numera behandlas med dagkirurgi och patienten kan komma hem samma dag.

För att kunna ta tillvara den medicinska utvecklingen till fullo och tillgodose skåningarnas förändrade sjukvårdsbehov investerar vi 4,3 miljarder kronor i nya byggnader och renovering av befintliga byggnader. Det är mer än kostnaden för Helsingborg Arena, Höjdpunkten, Dunkers och renoveringen av Olympia – tre gånger om!

Det är en lång process. De sista delarna av den förändring som vi sätter i gång i dag kommer inte vara färdiga förrän 2021. Arbetet kommer ske i två etapper. I den första etappen ingår en evakueringsbyggnad, påbyggnad av parkeringshus, en ny byggnad och ombyggnad av två flyglar i Blocket. I den andra etappen kommer låghusdelen att byggas om liksom de två kvarvarande flyglarna i Blocket.

Sjukhusområdet ska bli ett läkande grönt kvarter. Både upplevelsemässigt för patienter, besökare och medarbetare med växtlighet och gröna ytor, men också bättre för klimatet. Val av material och konstruktion ska präglas av miljömedvetenhet så att de ekologiska fotspår som lämnas till framtida generationer blir mindre och mer hanterbara.

Nybyggnationen ska innehålla mottagningar och dagvård för Helsingsborgs lasarett, laboratoriemedicinsk verksamhet och huvuddelen av den vuxenpsykiatriska verksamheten i nordvästra Skåne.

I dag tar vi det första riktiga steget på vägen till förverkligandet av hus för framtidens sjukvård där morgondagens behov kan tillgodoses, som kommer att göra det möjligt att erbjuda skåningarna den allra bästa vården, med livskvalitet i världsklass! Vi öppnar också upp en stadsdel mitt i Helsingborg som en naturlig del av stadens liv och puls.

20140404-101834.jpg