Samhandling för ett öppet Skåne

Skånskt Ledningsforum har tagit ett stort steg för att skapa ett bättre flyktingmottagande i Skåne. Det ska präglas av humanitet, respekt för mänskliga fri- och rättigheter och arbetslinjen. Vi måste bli bättre på att se vad människor kan och inte vad de inte kan. I OECD Territorial Review Skåne som publicerades 2012 var de tydliga att vi själva väljer om nya människor i vår region ska vara en tillgång ( vilket det är) eller ett problem.
Mer om beslutet