Frågor som avhandlas på Regionfullmäktige 18 mars

Bland annat har (S) motionerat om att Region Skåne ska investera sig ur krisen. Vilket femklövern redan beslutat om. I budgeten för 2014-2016 avsätts sammanlagt 7,1 miljarder kronor till investeringar. Av den summan avsätts 842 miljoner till bygginvesteringar år 2014 och 1484 miljoner året därpå. För 2016 innehåller planen bygginvesteringar för 1523 miljoner kronor. En stor del av detta avser sjukhusområdena Malmö, Lund och Helsingborg. Detta är historiskt höga nivåer som görs av nödvändighet eftersom vården behöver nya fräscha lokaler men också av konjunkturutjämnande orsaker så att fler arbetstillfällen kommer till stånd.

Femklövern har också tagit flera jobbskapande beslut under mandatperioden, senast i december 2013 om ett jobbpaket för ungdomar i Skåne. Där kommer cirka 400 jobb skapas inom Region Skåne till personer som står långt från arbetsmarknaden. (S) vill utreda, Femklövern genomför.