Imorgon börjar det…

Då samlas Regionfullmäktige för sitt första sammanträde för den nya mandatperioden och vi som är nominerade kommer att bli formellt valda till respektive post. Det blir sedan en hektisk höst som delvis kommer att vara med dubbelkalender fram till jul. Ordförandeskapet i Regionala Tillväxtnämnden slutar inte förrän sista december. Medan Regionstyrelsen börjar redan från och med imorgon 1 november. Spännande och utmanande minst sagt.

De kommande fyra åren kommer inte att bli enkla. Redan budget 2011 är en stor utmaning med stora problem att kunna nå balans. Samtidigt är det det ansvar som medborgarna har gett oss och sedan Moderaterna gett mig att klara av. Femklövern i Region Skåne har lagt en politisk plattform, format ett team och kommer att göra allt i vår makt för utöva ett modernt och ödmjukt ledarskap för att nå de mål och leverera den service som skåningarna förväntar sig. Samtidigt kommer inte heller att tveka inför att ta kunna debatten om det som krävs för att göra regionen beredd på framtida utmaningar och konkurrens. Det kommer inte alltid kanske att vara populära besked. Det kommer dock alltid att finnas en förklaring och motivering.

Skåne har alla möjligheter att bli den bästa regionen i Sverige på många områden. Det kräver dock att vi alla arbetar hårt och fokuserat. Redan nästa vecka tar vi med oss Skåne till Stockholm för att visa vad vi kan och lobba för skånska intressen. På den punkten kan vi alltid göra mer.