Regionfrågan i norr

Deltog idag i AC analys seminarieserie för att berätta om Skånes regionala utveckling och historia. Det ägde rum på Cerum, Umeå universitet. Jag beskrev både historien och bakgrunden för skapandet av Region Skåne samt det uppdrag som gavs vid starten och hur det har utvecklats. Det regionala utvecklingsmandatet som med sin regionala logik ger svaret på den fråga som ställs idag; hur ska vi bibehålla välfärd och välstånd i en föränderlig värld med ökad konkurrens och helt nya strukturer. Hela samhällsstrukturen är utsatt för konkurrens och det är en utmaning för både det offentliga som det privata. Problemet ligger mycket idag på den statliga nivån som är både rörig, otydlig och ibland rent av motsägelsefull. Den regionala nivån kan lättare samla krafterna, samverka med kommunerna, prioritera, sätta mål och finna lösningar. Det finns en fantastisk kraft i vårt land, men det behövs nya metoder för att samla den och få den aktiv. Vi fick en givande diskussion och också intressant jämförelse mellan Skåne och den norra delen av Sverige. En inte alltigenom homogen region. Trots det var meningen ganska enig att en fyrlänslösning till en region var det bästa. Jag underströk vikten av att ha ett tillväxtperspektiv och inte fokusera alltför mycket på sjukvården som anledning till regionförstoring. Det är tillväxten, arbetsmarknaden och näringslivet som kräver regionalisering.