Expo dag 2

Media och kommunikation är dagens tema. Media Wvolution berättar om sin verksamhet. De driver bland annat ett fritt nät i Malmö, Nordic Games och många andra inriktningar. De kallar sig den ledande plattformen för media och teknik i Europa. Viktigt också att skapa rum för SMEs.
Sedan dags för Mobile Heights. Joakim Nelson från Sony Ericsson representerar klustret.

Mobilmarknaden är värd ca 140 miljarder dollar varje år. Tjänster och service inom media snurrar ca 600 miljarder dollar och produktsidan är ungefär lika stor. More people own a mobile phone tham have energi or sanitary service.
– Posted using BlogPress from my iPhone