Är nog tyvärr sant

Men även skåningar behövs för att bygga ett bättre Sverige!

Allt kan inte ligga i Stockholm