Pia Kinhults blogg
4Okt/14Off

Rödgrön röra

När statsminister Stefan Löfven i dag läste upp regeringsförklaringen i riksdagen slog han bland annat fast att lagen om vårdval i primärvården ska avskaffas och att vägslitageavgifter ska införas.

– Det är positivt att Stefan Löfven ser nyttan med globalisering, rivna handelshinder och öppenhet gentemot vår omvärld, men vi måste även ha frihet för människor och företag att verka inom Sverige, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. I regeringsförklaringen var det dessutom många förslag som kostar pengar, men ingenting konkret om hur de ska finansieras.

– I Skåne har Socialdemokraterna sagt i valrörelsen att vårdvalet i primärvården ska behållas men nu öppnar partiet upp, nationellt, för att dagens lagstiftning om vårdval i primärvården ska rivas upp. Det gör mig väldigt orolig då Socialdemokraterna i Skåne av ideologiska skäl har varit emot de flesta av Region Skånes olika vårdval, säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vägslitageavgifter är en gammal socialdemokratisk eftergift i det rödgröna samarbetet, konstaterar regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. En sådan skulle drabba alla producerande företag som är beroende av lastbilstransporter, med försämrad internationell konkurrenskraft som följd.

– Man kan också undra vilka viktiga vägbyggen i Skåne som nu kommer att nedprioriteras.

Mer information och kommentarer

Pia Kinhult (M)
Regionstyrelsens ordförande
Nås via pressekreterare Johan Folin, tel: 0721-99 83 85

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-08 32 33

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0768-89 01 16

25Sep/14Off

Vad händer med Öresund nu?

Fokus Öresund intervjuar mig och Katrin Jammeh-Stjernfeldt.

14Sep/14Off

Idag röstar jag

för möjligheternas Skåne.

En miljard i Sveriges största cancersatsning, ökad valfrihet och patientinflytande i vården och satsningar på unga i jobb.

Moderaterna i Region Skånes valmanifest

IMG_4547.JPG

IMG_4618.JPG

IMG_4562.JPG

IMG_4647.JPG

IMG_4627.JPG

28Aug/14Off

Intervju i Sydnytt om Skånes framtid

Intervjun i Sydnytt

Allt om Moderaterna i Region Skånes vallöften.

24Aug/14Off

Skånska Regementets dag

Fick delta på en heldag där försvarsmakten visade upp sig på Revinge. Här utbildas de trupper som skickad på insatser i världen. Idag har de 400 heltidsanställda och 1050 deltidsanställda. Kopplat till Revinge finns också 2400 hemvärnssoldater.
Eftersom Försvarsmakten i Skåne befinner sig mycket strategiskt placerat mitt i en storstadsregion med 1,3 miljoner invånare och med närhet till övnings- och skjutfält finns utvecklingspotential. Granne med MSB är en unik möjlighet till resursutnyttjande, utbildning och utveckling.
Det blev en intressant dag med bl a uppvisning hur svensk trupp kan agera i fält på uppdrag i t ex Afghanistan.
Funderade själv på varför vi inte närmar oss varandra mer. Region Skåne har svarat positivt på att se deltidssoldater som ett bra kriterium för anställning. Vi kunde kanske också samverka om annan personal. Gemensamma frågor inom resiliens är uppenbara.

IMG_4394.JPG

IMG_4390.JPG

IMG_4398.JPG

IMG_4396.JPG

22Aug/14Off

Lanserat valmanifest…

Moderaterna i Region Skåne har lanserat valmanifest inför valet 14 september.
Läs allt om cancermiljarden, vårdval och unga i jobb.

6Aug/14Off

Intervju från Innovate Week i våras

Hur ska Skåne bli mer innovativt?

2Jul/14Off

#Sverigebygget lanserat

Idag presenterade Alliansregeringen ett nytt och stort paket för jobb, bostäder och infrastruktur. De talar höghastighetståg, nya stambanor, fast förbindelse Helsingborg-Helsingör och bostäder.

Skåne är väl förberedda. Vi har jobbat länge med frågan om ny infrastruktur och snabbare tåg. Bara i 8 Million City projektet gjordes mycket nyttiga underlag som förberedelse inför nu kommande investeringar.

Redan 2010 avslutade vi IBU projektet som förberedde hur den fasta förbindelsen Helsingborg-Helsingör kan byggas och finansieras. Den är självfinansierad med dagens trafikvolymer. Det förutsätter att vi bygger för både tåg och bil. Nya analyser är på väg från Öresundskomiteen.

Under våren startade Region Skåne inom ramen för Skånes Ledningsforum ett bostadsnätverk i Skåne. Det betyder att Skåne är väl förberedda att starta bygget av de bostäder som krävs.

Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder

20140702-110312-39792052.jpg

15Jun/14Off

Integration är vinst för alla

Deltar på Folkemødet på Bornholm och har debatterat på ett antal olika seminarier.

Folkemødet, som är inspirerat av Almedalen, har vuxit rejält sedan starten för fyra år sedan. Det är 40% fler besökare än förra året och säkert tre gånger fler seminarier. Riktigt spännande och ingen dansk politiker av rang saknas. Dessutom mycket kopplat till utbildning och ungdomsrörelserna. Vilket gör det hela till både mycket likt Almedalen men också något helt annorlunda. Svårt att säga exakt vad som skiljer. Kanske lite mer hygge, lite mer avslappnat och samtidigt skarpare i debatten.

Vi har passat på att ha String möte här på plats. Schleswig-Holstein är ordförande med Anke Spoorendonk i spetsen som avhöll både middag samt möte. Mycket diskussion om den gröna transportkorridoren, Fehmarnbelt Days och den gröna tillväxtstrategin. Alla String medlemmarna var på plats; Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland, Köpenhamns kommun, Schleswig-Holstain och Hamburg.

Deltog i ett seminarie arrangerat av Region Hovedstaden om Fokuseret Vækst. Det handlar om en gemensam vision på Själland för tillväxt och Copenhagen som en internationell knutpunkt. De har också bjudit in Skåne både region och kommuner till att vara en del av visionen. Diskussion och arbete pågår. Att se Öresund som en marknad och se till att integrera bättre och skapa en samsyn kring utveckling och framtid är ingen emot. Tvärtom. Skåne har efterlyst det engagemanget från dansk sida under en längre tid. Samtidigt är det svårt för Skåne och dess kommuner att marknadsföra sig enkelt under en flagg som Copenhagen. Det inser nog de flesta. Detta trots att Copenhagen självklart är det starkaste varumärket i regionen. Frågan om namn och allt som ligger i det är alltid komplicerade frågor. Det blev en vra diskussion och jag framförde att Skåne vill vara en del i en tillväxtvision men först måste den danska sidan visa att detta är ärligt, öppet och med ömsesidighet. Frank Jensen lovade att detta var en ärlig invitation. Jag tar honom på orden.

Har också diskuterat ESS i Öresund. Ett bra upplagt seminarium där både forskare och företag fick komma till tals och berätta vilken nytta de såg med anläggningen. Sedan kom även politiken in. Det är intressant att Danmarks genom tiderna största forskningsinvestering sker i ett annat land. Naturligtvis talade vi lika mycket om Max IV som ESS.
Det är viktigt att se både till hur vi nu kan kompetensförsörja dessa anläggningar med både anställda och forskare, se till att företag investerar och kommersialiserar, och att potentialen används för att öka attraktionen i hela regionen. Det är enkelt att se att framförallt ESS, men även Max, sätter fokus på de gränshinder som finns i Öresund och hur mycket som krävs för att verkligen tala om en marknad och verklig integration.

Diskuterade också Öresundsintegration med Nordisk minister Carsten Hansen i Scandlines regi. Det blev ett handslag mellan Michael Svane, DI, Carsten och undertecknad på att ses nästa år på Folkemødet och redovisa 5 lösta hinder.

Sedan lyfte Region Skåne ESS ännu en gång med ett mingel ombord på Skillinge skeppet Klara Marie där forskaren Kim Leffman, Bohrinstitutet, berättade om vad en anläggning som denna kan göra för forskningen, nya rön och lösningar på de utmaningar vi har i samhället.
Det som är spännande med materialforskning är att det fångar verkligen de största frågorna vi har i samhället. Det är energiområdet, sjukvård, klimat, infrastruktur, mobilitet, byggnation, mat. Det finns nästan inget som inte ökad och bättre kunskap kring material inte är relevant.

Avslutade dagen med att delta i en diskussion kring hur vi kan fortsätta med Eurovision School Contest i framtiden. Göra det till ett gränsöverskridande projekt i flera dimensioner. Både över sundet, mellan åldrar och för att värna den regnbågsrörelse som Eurovision har blivit. Det står för de grundvärden som vi värnar i Öresund; öppenhet och tolerans.

12Jun/14Off

Från Innovate Skåne konferensen

intervju med Pia Kinhult om Skåne som Europas mest innovativa region