ESS och Riksantikvarieämbetet

Har precis avslutat besök hos RAÄs Kulturarvslaboratoriet och bevarandeverksamhet i Visby. En riktigt spännande doldis som verkligen gör nytta inom kulturarv och museeverksamhet. De har bland annat lanserat sedan två år vad de kallar Gästkollegor hos RAÄ vilket öppnar hela deras laboratoriekompetens och resurs för alla olika publika institutioner som behöver hjälp med fynd, bevarande, underhåll etc. Är saken äkta eller ej, hur är det konstruerat, är den giftig, vad är det för ytbehandling, hur ska den skyddas, är frågor som kan besvaras. Jag fick också tillfälle att presentera ESS och vad neutroner kan göra inom området Heritage Science, vilket är det gångbara namnet i världen men ännu inte översatt till svenska. Neutroner är ju både snabba, smarta och snälla, vilket gör deras genomlysningar extra bra bland mycket sköra och unika artefakter. ESS kommer dessutom att höja kvaliteten på resultaten så det är hög tid för kulturarvssektorn att engagera sig. Det finns redan ett inlett samarbete med Uppåkra som handlar i första hand om Heritage Science riktat mot skolelever och pedagogik men som jag hoppas i förlängningen även leder till ett fördjupat forskningssamarbete. Här är även MAX IV involverat, en lika viktig aktör inom detta område. Det finns så mycket att göra och våra kollegor på PSI i Schweiz samt ISIS i Storbritannien har redan berett vägen. I övriga Europa är detta ett ganska känt och stort område, Heritage Science, så det är dags för Sverige att komma ikapp. Det finns mycket kunskap kvar att hämta hem.

De visade mig ett litet exempel på ett brons och järnkors från 1200 talet som grävts upp. Det var skrivet med runor på bägge sidor men baksidan gick inte att se. Med röntgen blev bägge sidor synliga och texten som framstod var en blandning av latin, hebreiska och vad vi nu kallar det, skandinaviska, allt skrivet i runskrift! Det är kanske mer multikulturellt än vad vi någonsin ser idag. Och detta från 1200 talet. Rörlighet och globalisering kanske inte är så nytt som vi gärna vill önska. Tänk så mycket kunskap som behöver komma ut.

Vi bestämde i alla fall att hålla kontakten, bjuda ner RAÄ teamet till Lund och fördjupa oss lite i de olika teknikerna. Jag vet nämligen att ibland talar ESS folket bara om imaging som ett instrumentområde för kulturarvet och arkeologi men det finns många fler tekniker och instrument som kommer att vara intressanta.

To be cont.

Gästkollega vid Kulturarvslaboratoriet