Initiativet SWEbeams

Det startade som en diskussion inom arbetsgruppen för Smarta material som rapporterar till FIRS och där jag själv finns med; hur ska frågan om nationell samling komma upp på agendan och hanteras i alla de olika rum som krävs i hela landet för att få investeringarna i ESS och MAX IV att lyfta? Sedan ledde det till ett förslag som skickades till Vinnova. Samtidigt diskuterades samma sak på Lunds universitet och på Chalmers i Göteborg. Det gjorde att Vinnova krävde en förstudie kring just detta och även talade med Vetenskapsrådet att vara med. Då föddes SWEbeams under ledning av Fredrik Hörstedt, vice rektor på Chalmers. Nu har snart tre workshops genomförts, den första i Stockholm, sedan Umeå och på onsdag Göteborg. Det finns verkligen ett stort engagemang och många bra tankar runt om i landet. Några av min presentation på hemsidan. Mycket sker redan.

Bland annat har Stiftelsen för Strategisk Forskning på ett mycket tidigt stadium startat en forskarskola SwedNess som idag erbjuder träning i neutronforskning och arbetet leds av sex svenska universitet. Allt i akt och mening att stärka och öka den svenska användargruppen.

Det händer mycket och samtidigt krävs en hel del för att kunna ta hem investeringarna i både ESS och MAX IV. Det är ofta så att en investering leder till behov av följdinvesteringar. Samtidigt ser jag inte hur inte detta redan ligger i linje med vad Sverige behöver vad gäller både forskning och industriell utveckling, digitalisering och konkurrens, allt för höja värdet på det vi gör och behålla en god global position. Samtidigt ska vi lösa många av de samhällsutmaningar som världen delar. Dessa mål går att kombinera och dessutom väldigt väl. Det finns ingen motsättning mellan en lösning på stora folksjukdomar och samtidigt skapa arbete och höja kompetensen. Här finns dessutom en lång tradition av just detta.

Det tekniska paradigmskifte som ESS och MAX IV utgör och som kommer att öppna dörrar för kunskap som idag är helt stängda ska vara den hävstång som Sverige behöver för att kunna stanna på den relevanta delen av världskartan. Jag hoppas verkligen nu att alla de olika goda krafter som ser detta och försöker kommer att lyckas. Det finns dock mycket i den svenska förvaltningstraditionen som motverkar och gör det lite svårare än i många av våra andra grannländer. Det är inte lätt att samverka mellan departement och myndigheter och det är ännu längre till universitet och näringsliv. Men det som sker nu ser positivt ut.

SWEbeams har nu sitt tredje möte på onsdag i Göteborg. En bra uppslutning på ett femtiotal personer. Denna gång är det fokus på användarna och deras perspektiv. Tidigare möten i Stockholm och Umeå har varit mycket givande och försökt lyfta andra frågor. Bland annat strategiska frågor för universiteten, hur kompetensförsörjningen ska säkras, för att nämna några.