Rödgrön röra

När statsminister Stefan Löfven i dag läste upp regeringsförklaringen i riksdagen slog han bland annat fast att lagen om vårdval i primärvården ska avskaffas och att vägslitageavgifter ska införas.

– Det är positivt att Stefan Löfven ser nyttan med globalisering, rivna handelshinder och öppenhet gentemot vår omvärld, men vi måste även ha frihet för människor och företag att verka inom Sverige, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. I regeringsförklaringen var det dessutom många förslag som kostar pengar, men ingenting konkret om hur de ska finansieras.

– I Skåne har Socialdemokraterna sagt i valrörelsen att vårdvalet i primärvården ska behållas men nu öppnar partiet upp, nationellt, för att dagens lagstiftning om vårdval i primärvården ska rivas upp. Det gör mig väldigt orolig då Socialdemokraterna i Skåne av ideologiska skäl har varit emot de flesta av Region Skånes olika vårdval, säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vägslitageavgifter är en gammal socialdemokratisk eftergift i det rödgröna samarbetet, konstaterar regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden. En sådan skulle drabba alla producerande företag som är beroende av lastbilstransporter, med försämrad internationell konkurrenskraft som följd.

– Man kan också undra vilka viktiga vägbyggen i Skåne som nu kommer att nedprioriteras.

Mer information och kommentarer

Pia Kinhult (M)
Regionstyrelsens ordförande
Nås via pressekreterare Johan Folin, tel: 0721-99 83 85

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-08 32 33

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0768-89 01 16