Regler får inte övergå sunt förnuft

När det festas för våra skattepengar blir jag arg, men när en middag leder till en företagsetablering i Skåne, som leder till arbetstillfällen, ökad skattekraft och kanske minskat bidragsberoende blir jag både stolt och glad över ett väl genomfört uppdrag. För att nå denna framgång finns inte utrymme för glam och lösa boliner. Vi riktar in oss på hårt arbete som ger valuta för pengarna för skåningarna och hela södra Sverige. Festerna sköter vi privat, för våra egna pengar.

Jag tycker att vi haft tydliga riktlinjer för att undvika risken för fest men möjligheten att skapa nya jobb och mer verksamhet i regionen. Det är tydligt att jag ibland haft fel. Vi måste bli ännu tydligare. Regler och bestämmelser kommer att skärpas, men framför allt handlar det om att sunt förnuft och människor med omdöme ska leda regionens arbete och framtid.
Femklövern har haft ansvaret för Region Skåne sedan 2006. De tankar som bar regiontanken redan från början var att ta den regionala utvecklingen på större allvar än tidigare. Vi ville skapa en roll för de förtroendevalda som inte på något vis liknade det gamla landstingets. Uppdraget skulle präglas av öppenhet, mycket externa kontakter, utrikespolitik och en aktiv roll för Skånes bästa.

Region Skåne har satt Skåne på kartan både nationellt och utanför landets gränser. Organisationen har tagit en helt ny roll och utvidgat det ursprungliga mandatet från gamla Länsstyrelsen. Vi har inkluderat områden som infrastruktur, arbetsmarknad, planeringsfrågor och miljö. Otroligt viktiga områden för skåningarna som kommit i skymundan under statens ”beskydd”. Vi har fört upp detta i ljuset till skåningarnas bästa.

Sedan jag tillträdde posten som Regionstyrelsens ordförande har jag haft Skånes stora utmaningar framför ögonen. Det har handlat om den låga skattekraften och sysselsättningsgraden, i kombination med befolkningsökning och attraktionskraft. Här har stora förändringar skett i rätt riktning. Skåne ligger idag tvåa i Sverige i antal utländska investeringar i regionen. Vi har med gemensamma krafter gjort nedläggningen av Astra-Zeneca till en framgångsaga med Medicon Village i Lund. Under de senaste fem åren har hundra events lockats till Skåne med en turismomsättning på mer än 500 miljoner kronor. Under 2013 minns vi nog alla den stora succén med Eurovision School Contest. Till detta kommer det stora arbetet med att korta vårdköer och ökad vårdkvalitet som gör att Skåne just nu ligger bland de bästa i landet. Under 2012 gav det 100 miljoner i extra intäkter och under innevarande år är resultatet ännu bättre så här långt.?

Restriktiv representation med skattebetalarnas pengar är, och ska alltid vara, ett område som granskas och ifrågasätts. Vi politiker och ledande tjänstemän måste alltid vara restriktiva och exakta i våra syften. Varför? Till vilken nytta? Vad positivt kan detta möte leda till för region Skånes invånare? ?Detta ska i fortsättningen alltid framgå av interna såväl som externa representationssammanhang.

Översyn och än tydligare regler?Jag har under de år som jag varit Regionstyrelsens ordförande inte upplevt att vi haft bekymmer med nuvarande representationspolicy. Men det verkar, efter de händelser som uppmärksammats av media under de senaste dagarna, trots allt som vi måste titta på detta. De regler som vi levt med under en längre tid kan uppenbarligen misstolkas eller visar sig inte tydligt sätta gränser. ?Låt mig då vara tydlig med vilka förändringar som ska ske:

All intern representation ska vara alkoholfri.
Vi ska införa nya attesteringsregler för alla regionråd. Vilket betyder att alltid minst två attesterar varje kvitto.
Reglementet för taxiresor ska ses över för att ge tydlig vägledning.

Vi kommer att skärpa reglerna för representation ytterligare, inte primärt för att SVT uppmärksammade oss på bristerna utan för att det är det enda rätta sättet att arbeta när man förvaltar 36 miljarder i skattepengar från skåningarna varje år. På måndag morgon kommer jag också begära att alla de kvitton kopplade till moderater som är felaktiga eller tveksamma i den granskning som pågår faktureras Moderata Samlingspartiet. Sedan är det upp till mitt parti att begära återbetalning. Det ska inte Region Skåne ta ansvar för.

Det arbete som ligger framför oss är viktigt och Skåne är på rätt väg. Det är inte acceptabelt att vi inte lägger all kraft på uppdraget och visar full respekt för det.

Faktaruta
Region Skåne bildades formellt, efter ett regeringsbeslut, 1998 – vilket innebär 15 års jubileum i år, 2013.
Femklövern i Region Skåne består av M + FP + C + KD + MP.
Femklövern har styrt regionen sedan valet 2006.