Nu införs e-journal i Region Skåne

Kanske det viktigaste beslutet under mandatperioden. Den 17 mars öppnas journaler för de flesta skåningar över 18 år. Det finns fortfarande vissa grupper som vi avvaktar med efter dialog med medicinskt ansvariga.

Jag är övertygad om att detta är ett första steg för att förbättra möjligheten för sjukvården att ge patienter en bättre och mer individanpassad vård. Många studier visar att det är med aktivt inflytande från patienten som de bästa resultaten nås oavsett om det handlar om rehabilitering eller habilitering. Speciellt för långa och komplicerade diagnoser spelar inflytandet stor roll. Läkandet ligger i samspelet mellan patient och sjukvårdspersonal. Det leder naturligt till en förändring av hur uppdraget i sjukvården ska tolkas; från ensidig expert till stödjande rådgivare. Från att instruera patienten till att föra dialog om processen. Tack och lov arbetar många på detta vis redan idag men det finns fortfarande delar av sjukvården som inte är där än.

Med e-journal börjar resan mot mer öppenhet, mer samverkan och mer patientmakt.

E-journal införs i Region Skåne från mars 2014