Inteialmedalen utan i Malmö

Deltog på Almedalen virtuellt hos Altitude Meetings i Malmö den 6 juli under ett seminarie som anordnades av Science Village Scandinavia. Tillsammans med Marjolein Thunnissen, MAX IV och Viktor Öwall, Lunds universitet samt som moderator Fredrik Melander diskuterade hur vi bygger en attraktiv forskningsmiljö på Science Village (del av Brunnshög i Lund). Det blev ett samtal där listan för vad som krävs blev lång. Se diskussionen här. 

https://vimeo.com/altitudemeetings/download/565170444/cbc028b931