Första Regionfullmäktige för perioden

Ägde rum idag i Kristianstad. Alla 149 var samlade för att göra de val som ska göras vad gäller fullmäktiges presidium, styrelse, regionråd samt lite andra förvaltningsval. Till detta kom också anmälan av tertialrapporten fram till augusti, beslutet om SUS samt delrapport från det gemensamma huset i Kristianstad för Region Skåne och Kristianstad kommun.

Fått en liten presentation på hemsidan.

Det blev som väntat återremiss på SUS beslutet. Jag hoppas vi nu kan ta denna tid till att försöka åtgärda det som inte gjordes från början. Se till att alla parter känner sig förankrade och får en möjlighet att säga sitt. Det handlar i första hand om de fackliga parterna, men också övriga berörda parter. Förhoppningsvis kan vi sätta en ny tongång till arbetet där det handlar om att få alla att se det kloka i att samverka, fusionera och effektivisera för att använda våra resurser bättre. Att uppehålla två förvaltningar för två olika universitetssjukhus med två mil emellan framstår nog för de flesta som ganska kortsiktigt. Samtidigt måste vi alla ha respekt för den oro som väcks inför varje förändring och dess konsekvenser. Jag tror dock att detta är i grunden rätt. Det handlar om att skapa muskler för att klara konkurrens, kvalitet, kompetensförsörjning och leverans till medborgarna. Forskningen ställer högre och högre krav och vi är en liten region i ett litet land ur ett globalt perspektiv. Sätter vi in frågan i ett litet större perspektiv så är inte lede fi del av varken gamla Usil eller Umas. Här behöver vi hålla ihop. Det försvarar inte felaktiga metoder till förändringsarbete eller dålig kommunikation. Det är bara bakgrunden till beslutet. Nu får vi möjligheten att förklara och visa varför detta känns nödvändigt.

Efter avslutad dag hade vi en kort regionledning och sedan åkte jag vidare till Trelleborg för att hos Rotary St Nicolai berätta om ESS och Max IV och varför detta är viktigt för Skåne. Ett engagerat gäng som ställde många bra och kloka frågor.

Imorgon till Reykjavik och Gränshinderforums möte under nordiska sessionen.