Öresund och TITA

Förmöte med den skånska delen av Styrkommittén för Interreg Öresund. Diskussion kring de projekt som kommer upp för prioritering och beslut nästa vecka på sammanträdet. Dessutom ingående diskussion kring hur många utlysningar som det ska vara för nästa år. Vi har haft fyra stycken och vi blev överens idag om att det borde fortsätta på det sättet och inte begränsas ytterligare. Det har inte varit någon stor anstormning av projekt fram till idag och därför känns det viktigt att ha en så öppen och tillgänglig utlysningsperiod som möjligt. Annars ser det mycket bra ut för programmet och sekretariatet. Under hösten är det också dags för Övervakningskommitté samt gemensam träff med Kask delen av programmet.

Sedan var det dags för första styrgruppen i projektet TITA. Det stora Skåne övergripande projektet som skall ta tillvara effekterna av de stora investeringarna i ESS och Max IV. Två forskningsanläggningar med internationell prägel som placeras mitt i Öresundsregionen. En möjlighet och potential som inte kommer att gå att ta hem per automatik utan kräver en aktiv insats från oss alla; Region Skåne, kommunerna, statliga aktörer, företag och organisationer. Det är jättekul att nu starta det stora projekt som kanske är det viktigaste vi gör detta decennium. Nu ska det bara bli rätt. Det måste präglas av de värden som vi vill att resultatet ska ge oss; öppenhet, tolerans, internationalitet och kunskap. Det blir en utmaning för oss alla!

Sedan hem och dela några brevlådor innan jag dyker i säng. Imorgon ska jag upp före 5 för att göra buss kampanj med Anja Sonesson, min moderat kollega i Malmö. Vi ska åka buss, tala med malmöborna och se hur trafiken fungerar. Sedan har vi några tankar kring hur det hela kan förbättras. Mer om det imorgon.