Nordost och HH

Samverkansgrupp med kommunerna och Region Södra Småland samt Trafikverket kring det stora och ganska komplicerade Pågatåg Nordost projektet. Vi har satt tidtabellen till att kunna påbörja delar av trafiken i december 2011. Sedan skall sista handen kunna läggas under 2013. Samtidigt pågår en hel del andra järnvägsarbeten i närområdet som påverkar. Det stökar till det ibland. Både ur synpunkten att det är brist på arbetskraft samt att det blir konkurrens kring trafikstopp och annat. Fick en intressant dragning kring ställverkens historia i svensk järnväg. Det gjorde att jag skickade en varm tanke till Gunnar Malm som tagit över ansvaret för både gamla Banverket och Vägverket. Det blir inte lätt att strukturera om den gamla historien. Vi är i alla fall överens i denna samverkansgrupp att göra allt för att se till att detta projekt prioriteras och håller sin plan. Det finns en stor förväntan i de norra delarna av Skåne att det blir klart. För att inte tala om behovet för en fungerande arbetsmarknad i både Skåne och Småland. Tillgängligheten mellan våra regioner är viktig för både företag och de som pendlar.

Fick efter detta en liten introduktion till det arbete som nu har inletts mellan den svenska och danska regeringen för att utreda en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör. Det kommer att bli bra även om det tar tid att sätta hela organisationen ordning. Två länder skall samsas och det är två länder som sköter frågor som denna på helt olika sätt. Dock blir det en nyttig resa för bägge sidor om sundet. Till stor nytta kommer nu det arbete som gjorts inom projekt som IBU Öresund och ÖRUS för att nämna några. Viktigt att ta till sig är också det arbete som sker inom ramen för Fehmarn Bält bron.

Vi har tagit flera viktiga steg under denna mandatperiod när det gäller infrastruktur. Åkte från Hässleholm idag till Lund och fick då uppleva den start av E22 bygget som nu är igång. Det känns roligt att se reell leverans på alla de planer som det talats om i decennier. Utan Alliansregeringen hade det inte varit möjligt.