Morgondagens energi

är kanske inte vindkraft. Det finns klara motargument för att detta är den bästa och enda lösningen på varken dagens eller morgondagens energiförsörjning. Bara det att det måste till lika mycket reglerkraft gör att varje investering i vindkraft blir ett nollsummespel. Det tillför ingenting. Det skapar snarare stora problem i näten vad gäller överföring och effekt. Allt i en tid när elförsörjning blir viktigare och viktigare. Varje datoriserad mobil eller bärbar dator kräver energi och den ska finnas exakt när vi behöver det. Det går inte att vänta eller acceptera ett elavbrott. Fråga de som upplevde Gudrun eller Per! Vårt behov av en trygg elleverans kan inte underskattas. Därför var det intressant att läsa gårdagens artikel i SvD. Läs här. Mer behöver kanske inte tilläggas i goda argument.