Kommek 2010

Den stora Kommek konferensen tar bland annat upp regionfrågan. Jag deltar idag på seminarium tillsammans med Mats Sjöstrand, Gunnar Wetterberg och Gert-Inge Andersson. Heidi Avellan, Sydsvenskan modererar oss under temat ”Sista akten i regiondramat”. Vilken roll ska regionerna spela? Vad blir egentligen det regionala mervärdet? Mats Sjöstrand utreder statens regionala röra och förhoppningsvis kan vi få några svar på vad statens roll skall vara imorgon. Läs mer www.kommek.se

– Posted using BlogPress from my iPhone