Intressant i Sydsvenskan

Lördagsbilagan idag har en intressant artikel om Lund i jämförelse med Uppsala och pekar på skillnader och likheter i strukturomvandlingen inom Life Science. Uppsala upplevde Pharmacias nedläggning i början av 2000 talet och Lund genomgår just nu Astra Zenecas nedläggning som blir verklighet under nästa år. Thomas Frostberg gör en intressant jämförelse och pekar på att Uppsala dominerades av produktion och försäljning där Lund har haft forskning. Det gjorde att steget till nya och fler aktörer i Uppsala var lättare. Han har en viktig poäng att det är bättre om de offentliga aktörerna fokuserade mer på marknad och produktion än på fastigheter och infrastruktur. Det kan marknaden klara. Det har varit min tro hela tiden att både Region Skåne och Lunds universitet borde lägga ned den största kraften på att hitta aktörer redan på plats som vill expandera och/eller nya aktörer som vill placera verksamhet här. Det känns lite som om vi inte riktigt har gjort hela hemläxan och insett vad våra styrkor är i regionen. De är många och det finns mycket att göra.

Tyvärr hittade jag ingen länk till Sydsvenskans lördagsbilaga utan får rekommendera er att läsa tidningen. Men det är en klart intressant exposé över två både lika och mycket olika universitetsstäder där Uppsala gått mycket lyckosamt ur sin omvandling. Jag önskar och tror att Lund kommer att göra detsamma.