Heja Skåne och innovationer

Idag avslutades Heja Skåne med att de fyra arbetsgrupperna fick ta fram handlingsplaner för de visioner som vi arbetat med sedan igår. Själv hamnade jag i gruppen för logistik och vi blev överens om att lansera ett arbete för att skapa ett logistiknav i Öresund med ökad kompetens, ökad ekonomi och bättre miljö som mål. Det finns idag 77 000 personer som arbetar inom sektorn idag i Öresund men här finns en stor potential för att öka den siffran. Med tanke på att bara Skåne skulle behöva öka antalet jobb med minst 15 000 så är det viktigt att definiera var jobben kan komma. Jag hoppas att Region Skåne kan ta resultatet av dagens arbete och hjälpa till och se till att förverkliga det. Rollen som transitregion är där och det är helt nödvändigt att alla i regionen tar tag i frågan. Det handlar både om att öka intäkterna och jobben men också inte minst förbättra miljön och minska belastningen.

Sedan vidare till Malmö och en träff med Vinnova för att diskutera innovationsupphandling. Vi går i väntans tider för att se resultatet av den utredning som regeringens tillsatt i ämnet. Den leds av Hans Jeppson och skall lägga sitt förslag den 31 augusti. Under tiden har vi initierat ett arbete inom Region Skåne för att se vad vi kan göra själva på detta område. Behoven är stora i alla delar av organisationen, men förmågan att göra smartare och mer innovativa upphandlingar är liten. Skall vi kunna använda de hundratals miljoner kronor som varje år används för olika typer av upphandlingar lite mer intelligent så krävs det att alla verksamheter är med. På detta sätt kan vi göra två saker samtidigt, både stimulera näringslivet i regionen till produktutveckling och bättre produkter samtidigt som sjukvård och kollektivtrafik kan ge bättre service och produkter till medborgarna. Detta är ett spännande område och mycket viktigt för att förbättra utvecklingsmöjligheterna för företagen. Det gör också att de offentliga verksamheterna kan ligga i täten och ha spetskompetens på fler områden. Jag hoppas av många anledningar att vi kan föreslå flera saker framöver. Bland annat att en person från regionala utvecklingsavdelningen skall vara placerad på upphandlingsenheten, att vi tar beslut om en förstudie kring innovationsupphandling samt att vi kan inleda några piloter i samverkan med Vinnova. Idag drivs en upphandling som kan kallas innovativ och det handlar om mat till äldre. Ett bra arbete men som inte riktigt får den respekt som kan krävas av centrala delar av Region Skåne. Med tanke på att Region Skåne ska vara fossilfri 2020 och Skåne den mest innovativa regionen 2020 så är det hög tid att börja arbeta på nya sätt. Det är bara 9 år kvar!

Imorgon tala om regionalisering för statsvetare i Lund, intervju med HD, ordförandeberedning samt Kraftsamling Ängelholm på kvällen. Spännande dag!