Full rulle i Kristianstad

Kallt och snö! Vitt och vackert, tror att solen sken under dagen.

Vi började med att träffas i kostgruppen. Det finns en arbetsgrupp kring kostfrågorna som har arbetat sedan juni i år. Jag fick en uppdatering på arbetet fram till nu och vi fick en diskussion kring fortsättningen. Katarina Erlingson (C) leder arbetet. Här finns mycket att göra, det är helt klart.

Sedan dags för Regionstyrelse, därefter arbetsutskott. Under lunchen presskonferens samt representationskommitté. Klockan ett startade Regionfullmäktige. Ett ganska kort möte inklusive några frågor samt interpellationer. Frågor kring Bryssel, vinterhållningen på järnväg samt tillgänglighet.

Fick några frågor på presskonferensen kring ärendet om SUS. Här finns utrymme för en diskussion kring ett förnyat kontrakt mellan sjukvården och politiken. Jag har varit inne på detta tidigare. Det finns en dimension till i nuvarande läge. Allt för länge har politiken varit helt fokuserad på produktionen av sjukvård och då menar för dagen. En mycket viktig fråga. Det måste varje dag ske en tillgänglig, kvalitativ och patientsäker vård ute i alla olika verksamheter. Det är inte annorlunda för varken vårdcentraler eller akutmottagningar. Den dagliga produktionsapparaten är viktig men det räcker inte. Politiken måste även ha fokus på vad som ska ske i morgon. Hur ser kompetensförsörjningen ut, den långsiktiga finansieringen, kunskapsöverföring eller utmaningar inom patientsäkerheten? För att nämna några saker. Det är som att tillverka och sälja mobiltelefoner. Varje dag måste en perfekt mobil levereras till kund, men samtidigt måste det tas fram och planeras för vilken mobil som ska levereras imorgon. Vilka krav kommer kunden att ställa, vad händer i omvärlden och vilket teknikskifte har vi framför oss? Sjukvård är en kunskapsintensiv bransch med väldigt många olika yrkeskategorier som hela tiden omvandlas och får nya villkor och ny kunskap. Det ställer krav på en helt annan arbetsdelning mellan sjukvårdens professionella och politiken. Det ställer dock krav på bägge sidor. Både politik och sjukvårdens ansvariga måste respektera varandras roller och lära sig var gränserna går. Sjukvårdens professionella måste också vara beredda att ta ansvar för hela verksamheten, planeringen och prioriteringen. Det går inte i det scenariot att skylla ifrån sig. Jag tror det är ett krav att vi klarar denna omställning om vi ska klara morgondagens utmaningar.