Från regionfrågan till framgångsfaktorer

Började dagen med nätverket för regionforskare som anordnat två dagar seminarier i Lund. Det är på initiativ av Lunds universitet och Region Skåne. Kul diskussion utifrån mina tankar kring regionaliseringens framtid och konsekvenser av permanentningen av Skåne och Västra Götaland. Vi var ganska överens om problemet med staten och delvis om de tecken på framgång som Region Skåne visat. Kul att diskutera med ett initierat och engagerat sällskap.

Sedan till Helsingborg och intervjuad av HD. Mycket om alliansen och framtiden. Såklart!

Tillbaka till Lund och ordförandeberedning inför Regionala Tillväxtnämndens nästa sammanträde. Många intressanta ärenden. Mer om det längre fram.

Vidare till Lunds universitet och planeringsträff kring ett innovationsseminarie senare i höst.

Slutligen hem till Ängelholm och återträff med kraftsamling Ängelholm och diskussion kring framtidsvisionen. Allt från de ungas perspektiv, svaga och starka sidor samt framgångsfaktorer. På nästa möte den 29 september är jag själv inbjuden som talare i sällskap med Christian Lindell från Region Skåne för att tala om Ängelholm i ett regionalt sammanhang. Ser fram emot den diskussionen. I december skall vision och handlingsplan vara klara. Det är ett bra initiativ och spännande arbete.

Imorgon är det möte med Strukturfondspartnerskapet i Sölvesborg hela dagen. På lördag, debatt i Ängelholm med socialdemokraterna. Tillsammans med Carl Johan Sonesson skall jag argumentera för Moderaternas politik. Ska bli kul.