Budgetdebatt Regionfullmäktige

Mitt anförande (det talade ordet gäller):

Fru ordförande!

Region Skåne har två ambitiösa mål; den mest innovativa regionen i EU 2020 och att den egna verksamheten skall vara helt fossilfri samma år, 2020. Idag står vi på tröskeln till en ny mandatperiod.

Vi kan konstatera att det stärkta regionala självstyret visar positiva effekter, till alla olika berörda parter. Det kan vara på sin plats att se tillbaka och minnas det delade landskapet före 1997, med både en juridisk och mental barriär som gick igenom hela regionen.

Från detta har vi tagit steg framåt i företrädarskapet och gjort Öresund till en vardagsfråga samt integrerat Östersjöstrategin i alla utvecklingsprojekt.

2010 har varit ett intressant år. En sittande majoritet fick för första gången i Region Skånes historia förnyat förtroende. Ekonomin förstärktes, helårsresultatet ser ut att kunna bli rekordartat. Vi har vänt underskott till överskott.
Kostnadsutvecklingen är under kontroll, produktiviteten ökar och fler skåningar får tillgång till god vård. Vi har hanterat skattepengarna med omsorg och ansvar.

Under förra mandatperioden kom besluten om ESS och Max IV. Vi fick också beslut om utbyggnaden av E22. Hälsovalet genomfördes och patienternas makt ökade rejält.

Dock finns anledning till stor försiktighet när vi planerar för 2011. Den globala finanskrisen kan verka gå mot sitt slut, men osäkerheten är fortfarande stor. Efterdyningarna slår tydligt mot kommuner, regioner och landsting med full effekt under 2011. Vi ser en långsammare utveckling av skatteunderlaget samt osäkerhet hur staten kommer att göra under det kommande året.

Det sätter stora krav på fortsatt kostnadskontroll och uppföljning vilket präglar 2011 års budget. Utgångspunkten är försiktighet. Utgångspunkten är osäkerhet om framtiden. Utgångspunkten är också det skåningarna tydligt sa i valet: De sa nej till skattehöjningar!

Samtidigt satsar femklövern och visar tydligt att det går att förstärka med ansvar. Drygt 500 miljarder för att förstärka hälso- och sjukvården med fortsatt satsning på både sjukhusen och hälsovalet. Det är vitkigt att understryka fortsatt fokus på tillgängligheten och nu även på patientsäkerheten.
Drygt 200 miljarder går till kollektivtrafiken för att förbättra tillgängligheten på tåg och bussar.
Miljöfrågorna och kulturfrågorna står också tydligt i fokus med ökade resurser.

Vi ska anpassa verksamheten efter medborgarnas behov och förutsättningar. Vi sak göra Skåne till en välkomnande region. Det ställer höga krav på oss att bli en bättre arbetsgivare, bättre på uppföljning och ordning och reda samt inse det fulla uppdrag som nu ligger på Region Skånes axlar.

Med respekt för uppdraget från medborgarna och respekt för de skattepengar vi är satta att förvalta ska vi nu målet för att bli den mest dynamiska utvecklingsregionen. 2011 kommer att bli ännu ett spännande år i SVeriges bästa region. Vi har ett mandat att vara stolta över!

Bifall Regionstyrelsens förslag.