Tillväxtnämnden hos Skånemejerier

Sammanträde med Regionala Tillväxtnämnden som ägde rum på Skånemejerier i Malmö. Bland många beslut lyfte vi fram det samarbete vi har inlett med OECD för att få en ”Review” som det heter av Skåne. Detta skall ligga som underlag inför arbetet med ett nytt regionalt utvecklingsprogram. Mot bakgrund av att vi nu går in i ett permanent läge så ställer det krav på oss att höja ribban.
Idag togs också beslut att börja arbetet med innovationsupphandling. Det kan verkligen vara ett bra sätt att skapa innovation och utveckling genom att återanvända skattepengarna en gång till. Det vore slöseri att inte ta till vara den möjligheten att vara både leverantör av samhällstjänster och utvecklingsaktör.
Det var också spännande att höra om Skånemejerier. Ett innovativt och växande företag som växer och utvecklas med stor kraft. De visar att det går att flytta berg även om du är liten.
Ledamöter i nämnden på rundvandring:


– Posted using BlogPress from my iPhone