Strukturbild och logistik

Politisk styrgrupp för Strukturbild hölls idag i Malmö. Två timmar intensivt arbete kring pågående projekt. Strukturbild 2.0 uppdaterades och vi fick en beskrivning av arbetet med scenarior. Det är en långsiktig process som kommer att pågå fram till 2012. Sedan diskuterade vi rapport 5 Flerkärnighet i Skåne som nu påbörjas och som är sista rapport i det pågående arbetet. Den kommer att å ena sidan samla ihop de övriga rapporterna men också problematisera kring frågan om en- och flerkärnighet.
Vi fick också rapport från arbetet med TemaPM Näringslivsdialog. Det är ett arbete som sak leda till en avgränsad rapport kring näringslivets syn på marktillgång, behov, exploatering och kommunernas service. Det är resultatet av den kommundialog som redan skett. Bra att vi får en röst från andra hållet också. Detta med markanvändning är inte lätt och det finns många olika intressen som ska beaktas. Det finns också en strukturomvandling inom näringslivet som inte riktigt känns som om den nått alla stadsbyggnadskontor i alla kommuner. Ofta planeras fortfarande gammaldags industriområden som enda svar på näringslivets behov. Det finns också olika begränsningsåtgärder inom detaljplanearbetet för de olika tjänsteföretag som växer fram. Ofta tas inte heller hänsyn till den avreglering som skett inom många olika områden. Här finns mycket att göra.
Det blev ett bra möte och avslutades med datum planering för hösten. Kan passa på och slå ett slag för den konferens som kommer att gå av stapeln den 22 november.

Åkte sedan vider till Helsingborg och möte med Helsingborgs Hamns nya VD Jo Kristian Okstad. Trevlig presentation och intressant att få möta detta nya ansikte i den skånska hamnfamiljen. Jag kunde berätta att vi påbörjat arbetet med att förstärka argumentationen kring hur stora och viktiga de skånska hamnarna är. Problemet har bara varit att vi inte samlat statistiken. Därför framstår Skåne som en liten och splittrad aktör för godsflödet i Sverige och Norge. Istället för att visa vilken avgörande och tung roll som de utgör i svensk och norsk ekonomi. Här ska vi bli bättre!
Det blev också en del diskussion kring planerna om den fasta förbindelsen HH. En fråga som alla är positiva till. Vi ska bara inte glömma att trafikvolymen måste finnas kvar fram till den dag vi öppnar tunneln. Det betyder att färjetrafiken är viktig i ganska många år till. Utan det beteendet och volymen blir det svårt att försvara en ytterligare stor investering. Det får vi inte glömma.