Ny regering och förklaring

Så har vi fått en ny alliansregering och en regeringsförklaring. Det blev en spännande dag som även innehöll många steg framåt för Region Skåne. Här är bilder och beskrivning av regeringen.
Noterade med förtjusning att det även lagts till en regionminister. Det bådar gott! Hoppas att vi på det sättet kan ta regionfrågan några steg framåt till 2014. Vore bra för hela Sverige.
Noterade dock att moderatdelen av regeringen återigen domineras av Stockholmsmaffian. Hoppas det inte leder till alltför mycket ankdamm och Stureplanslogik. Men, vi får väl påminna dem om omlandet då och då, vi som bebor de övriga 95% av ytan.

Dagen avslutades med att den stora Moderatgruppen i Region Skåne konstituerade sig. Vi har ju blivit större än Socialdemokraterna och är nu Skånes största parti. Ungdomslistan har dessutom gjort ett fantastiskt val och är den största gruppen inom gruppen. Det är mycket tack vare dem som vi lyckades så väl. Det får vi inte glömma. Samtidigt ställer storleken på gruppen stora krav på ledningen. Det måste till stor professionalitet och förankringsarbete för att detta skall fungera och bli bra. Alla ledamöter måste känna att de är viktiga. Det blir en spännande resa fram till 2014.