Innovation

Regional dialog med IVA inom ramen för deras innovationsprojekt. Representanter för näringsliv, departement, myndigheter var samlade för att lyssna och diskutera Region Skåne och Skånes arbete med innovation för företagande. Det blev en intressant diskussion. Vi lämnar kunskapssamhället och är på väg in i något nytt. Det är mer intressant att studera och följa flöden i den globala ekonomin än att stirra sig blind på gränser, både nations- och förvaltningsgräns. Allt detta är en utmaning för ett litet exportberoende land som har en lång och kompetent industritradition byggd på ingenjörskunskap. Samtidigt har det gett oss många fördelar som vi kan exploatera i denna nya globala situation. Alla kan allt sa Troed Troedsson när vi hade cleantech eventet i torsdags. Sant! Kunskap är inte något förbehållit några få utan de flesta. Alla delar av klotet kan idag göra en alldeles utmärkt bil, mobiltelefon eller tvättmaskin. Inget nytt säger säkert vän av ordning. Det har dock inte lett till någon ny strategi eller arbetsmetod i våra strukturer. Allt från utbildningssystem till näringslivsorganisation och arbetssätt präglas av det gamla industri och storföretag mönstret. Idag talas om strategiska platser, pumpstationer för flöden och attraktionskraft. Det går inte att fånga på nationell nivå, däremot på regional nivå. Ibland är det städer, ibland regioner. En region kan också vara en del av Sverige, en del av Norden, en del av Europa. Beroende på vad vi talar om och när det gäller. Vi måste lära oss att göra tvärtemot vad vi alltid har gjort. Det är inte enkelt. Det skrämmer många. Men några av oss måste gå före och visa att det blir bättre och är bra. Entreprenörer krävs överallt. Både inom företag och det offentliga systemet. Vi talade också mycket om innovationsupphandling. Ett verktyg som kan vara ett svar på frågan. Region Skåne tar nu sina första stapplande steg för att använda det årliga beloppet på ca 17 miljarder, som används till inköp, mer strategiskt och för att skapa än mer värde för innovation och företagande. Detta leder även till bättre leverans för skattebetalarna i offentlig service. Det är klart att strategisk upphandling av innovation och produktutveckling leder till högre kvalitet på det vi ska ge medborgarna. Här finns mycket att göra.