Affärsmöjligheter och ESS/Max IV

Hjärntrusten ordnade heldag om ESS och Max IV för att informera om de nya affärsmöjligheter som detta kommer att ge. Det blev utrymme både för forskningsanläggningarna att berätta om sin kommande verksamhet samt de pågående projekten. Mats Lindroos från ESS och Åke Kvick tillsammans med Göran T Andersson för Max IV beskrev både den komplexa och svårfångade forskningen som kommer att bedrivas och hur vägen fram till färdiga anläggningar ser ut. Sedan blev det utrymme för Jan Sturesson, PWC, att berätta om rapporten Effekter på ESS anläggningen. Han beskrev på stimulerande sätt både de möjligheter och de utmaningar som ligger i detta för alla aktörer i regionen. Framförallt pekade han på behovet av proaktivitet från alla, att se potentialen och vad detta kan betyda samt konkurrens och samverkan i ny symbios. Mats Helmfrid från Lunds kommun och jag själv fortsatte utifrån det offentligas perspektiv. Jag berättade självklart om det stora TITA projektet på 47 miljoner. Där förhoppningsvis en del svar kan komma. Dagen fortsatte med många intressanta och ganska konkreta förslag på vad som komma kan. Den ökade BRP på 0,08% som detta kan ge om vi alla agerar rätt är nog inte underskattad. Mats Paulsson, PEAB, som har fått byggjobbet på Max IV varnade för brist på byggnadsarbetare. Det är bara att konstatera att de drygt 400 deltagarna i salen på Star i Lund var förväntansfulla och ser möjligheter. Sedan är det en lång och svår väg dit. Men nog ska vi klara det. Vore skräp annars. Öresund är den mest dynamiska och spännande regionen i Europa just nu och den positionen skall vi behålla och förstärka. Frågan är hur vi får med Köpenhamn?