Tyska valet

Så blev det en varken eller situation i Tyskland. CDU vann valet vad gäller mandat men inget block fick en tydlig majoritet. Detta är naturligtvis en mycket olycklig utgång och ger inga bra utgångspunkter för framtiden, varken för Tyskland eller EU. Vi är ju alla beroende av att de får ordning på sin ekonomi och sin arbetslöshet. Schröder driver nu ett högt maktspel på flera plan. Genom att utse sig själv till vinnare och fortsatt kansler, vilket ju är helt fel, hoppas han kunna vinna tid, försvaga Merkel och skapa fövirring i motståndarlägret. Frågan är om han klarar av det. Det blir nu ett prov på Merkels ledarskap och styrka i sitt parti och i sitt block. Kommer hon att kunna hantera maktstriden och likt en modern Thatcher rädda Tyskland? Det är frågan. Det här är ju hennes första, och kanske svåraste, strid.