Tv, E22 och Almi

Styrelsesammanträde med E22 AB. Det samverkansbolag som har samlat regionerna utmed vägens hela sträckning, från Skåne i söder till Östsam i norr, samt Sydsvenska Handelskammaren. Allt i syfte att se till att få den felande länken på plats utmed östkusten som skapar förutsättning för mitsvararande blomstrande utveckling som på västkusten. Den knaggliga stig som idag finns är en reminisens av det stängda Östeuropa och järnridån. Nu föll muren redan 1989 och denna del av Europa är en del av EU, vilket borde ställa krav på en förändring. Nu när Östersjöstrategin är på plats känns det naturligt att vi på den svenska sidan uppgraderar infrastrukturen och möter den nya värld och ekonomi som växer fram runt Östersjön och längre österut. Ja, enkelt uttryckt, E22 behövs utbyggd hela vägen.

Blev därefter intervjuad av TV4 öresund om handbollsVM. Fantastiskt rolig, både folkfest, intäkter och marknadsföring av Skåne. Mer kan vi inte önska oss. Allt tack vare en fd regionpolitiker som visade framfötterna och gjorde oss uppmärksamma på händelsen i tid. Detta är verkligen roligt!

Fortsatte till Almi och en genomgång med VD Anders Norman som precis fått siffrorna för 2010. Region Skåne är delägare tillsammans med staten och därför är det roligt att konstatera att Almi Skåne driver en mycket bra verksamhet. Samverkan med Näringsliv Skåne är viktigt.

Imorgon Ängelholm och invigning av akuten Helsingborg. Därefter vidare till Lund för några möten.

– Posted using BlogPress from my iPhone