Tillbaka!

Efter ett drygt års paus. nytt uppdrag och en ny fräsch uppdaterad blogg är jag tillbaka. Det kommer nog inte att bli varje dag uppdatering på bloggen, det sker via twitter utan inlägg när jag känner att det finns utrymme för fler ord och lite mer analys eller kommentarer. Hur mycket jag än gillar twitter formatet med max 140 tecken så är det ofta lite väl begränsat.

Det kan konstateras att det första året som Regionstyrelsens ordförande och ny i SKL har varit ganska hektiskt och intensivt. Det finns oändligt mycket att göra och ta tag i. Det komplicerade är att det handlar både om många mjuka frågor kring ledarskap, öppenhet, kommunikation och attityder till mer hårda frågor som ekonomi, rutiner och system. Allt hänger när ihop och omvärldens förändringar har satt tryck på den trots allt ganska skyddade verksamhet som Region Skåne har ansvar för. Nu börjar dock verkligheten komma ikapp och det ställer stora krav på alla som befinner sig på insidan. Det kommer inte att bli en enkel resa men nödvändig.

Ordning och reda, öppenhet och tolerans, förändringsförmåga är några av de ledord som femklövern lagt huvudvikten vid i budget 2012. Allt vill visa vägen för att vi ska kunna vara en kraft som hjälper till att skapa livskvalitet i världsklass i Skåne. Det är bevisligen underskattat vilken viktig roll en stor organisation som Region Skåne har för att bli en aktör som gör skillnad. Både som uppdragsgivare för välfärdsuppdragen, arbetsgivare och stor investerare påverkar vi både stämning, kultur och fysisk miljö i regionen. Organisationen är en del i hur det blir. Människorna gör det möjligt och bestämmer vad det blir.