Styrgruppsdag

Lund blev träffpunkt för styrgrupp TITA projektet som avlöstes av styrgrupp för Strukturbild. Det kommer flera bra rapporter från sistnämnda projekt under våren.

Diskuterade också det spännande kommande arbete kring Strukturbild 2.0.

Här finns mycket att göra!

– Posted using BlogPress from my iPhone