Spekulationer!

Läste ett utspel från Ilmar Reepalu om att slå samman Business Region Skane med Copenhagen Capacity. Han påstår att detta är förankrat med Frank Jensen, Överborgmästare i Köpenhamn. Ja, där stannar förankringen. Denna fråga har aldrig varit på tal varken hos Region Skåne, övriga skånska kommuner eller Business Region Skane självt. I den styrelsen sitter Reepalu och har där inte lyft frågan vad jag vet. Märkligt! Samtidigt vet de bägge herrarna tydligen inte till det mycket nära samarbete som redan finns mellan de olika organisationerna. Det är självklart viktigt att det finns en nära samverkan och att vi i många sammanhang har ett Öresundsperspektiv, men att slå samman företagen är att gå för långt. Det är varken danskar eller skåningar redo för. Det positiva i sammanhanget är att samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn verkar blivit bättre. Det är bra och lovar mycket för framtiden.