Snöigt men bra

Ägnat dagen åt inkubatorfrågor, avfall, biogas, innovationsupphandling bland annat. Möten i Lund och Malmö. Fått med mig flera bra idéer och infallsvinklar.

Vi besvarar också infrastrukturministerns debattartikel i dagens Sydsvenska, förhoppningsvis imorgon. Rekommenderar övriga Sverige att inte diskutera medfinansiering med skånska skattebetalare. De har sedan åttiotalet betalat statliga åtaganden som ingen annan del av Sverige. Som transitregion i ett exportberoende land känns det som en märklig statlig prioritering och en brist på helhetssyn. Själv funderar jag på hur de som försvarar enhetsstatens fördelar försvarar denna utveckling. I praktiken regionaliserad finansiering men i teorin nationellt ansvarstagande. Det känns inte långsiktigt hållbart. Dags att sätta oss ned och diskutera hur detta ska utvecklas i framtiden.

– Posted using BlogPress from my iPhone