Snö och än mer snö

Började veckan med regionledning i Kristianstad. Det blev en lång resa på två timmar. Bra dag dock, hann undan med mycket. Sedan vidare mot Malmö och mentorträff med Ikf, Internationella kvinnoföreningen Malmö. Talade själv om Skånes behov att skapa en välkomnande attityd, se människor som möjligheter och inte problem. Pekade på toleransindexet som presenterades i Skånes kreativa kapacitet. Det var ingen rolig läsning där skånska ungdomar stack ut som avsevärt mindre toleranta än övriga svenska ungdomar. Här måste bland annat Region Skåne, företag och kommuner visa ledarskap och föregå med gott exempel. Det vill säga anställa med mångfald som måttstock. Det skapar dynamik, stimulans och innovation. Skåne är strategiskt placerat i Öresund och har närmare 200 olika etniska och språkgrupper i befolkningen. Vilken möjlighet i den globala konkurrensen! Nu måste vi också visa detta i handling. Sedan blir det bättre resultat nästa gång vi mäter toleransindex bland skånska ungdomar.

Imorgon Regionstyrelse och fullmäktige hela dagen.

– Posted using BlogPress from my iPhone