Skånes kreativa kapacitet

Var namnet på dagens lansering och konferens kring Strukturbildsrapporten med dito namn. Det hela avhölls på Glasklart i Malmö och 280 personer var på plats för att lyssna och diskutera och nätverka. Tanken med dagen var att knyta ihop utformningen av attraktiva stadsmiljöer med kreativitet och morgondagens näringsliv. Hur lockar vi kreativa individer och talanger till Skåne? Hur skapar vi attraktiva och kreativa stadsmiljöer där nya idéer och företag kan utvecklas. Vad har platsen för betydelse och vad är en mötesplats? Under 2010 fick Internationella Handelshögskolan i Jönköping ett uppdrag att kartlägga Skånes kommunera kreativa kapacitet avseende talang och tolerans. Detta gavs av Strukturbild i samarbete med Näringsliv Skåne. Det nedslående resultatet går att finna i den höga intolerans som skånska ungdomar visare i jämförelse med ungdomar i genomsnitt i riket. Ingen rolig läsning och väcker verkligen till eftertanke. Hur kan vuxenvärlden visa på vikten av mångfald, öppenhet och tolerans för att skapa ett dynamiskt och tillväxtfrämjande samhälle? Det blir en viktig fråga framöver.
Region Skåne passade också på att dela ut designstipendier och Arkitekturpriset samma dag och under samma evenemang. Arkitekturpriset är nu ett samarbete med Sveriges Arkitekter. Två riktigt spännande pristagare; Bennets Basar i Malmö och Townhouse i Landskrona fick dela på priset. Designer som fick stipendium var Martin Vallin samt Lisa Hilland. Stort grattis till alla! Tråkigt nog utsattes Bennets Basar för en sprängladdning under natten till måndag. Tack och lov inga personskador men ändå upprörande att någon/några vill förstöra för andra. Det gjorde det extra roligt att dela ut priset idag för att visa vikten av att göra positiva saker och utveckla en stadsdel som Rosengård. Läs mer här.

Andra intressanta saker som sas under dagen var att det finns ingen korrelation mellan stor stad/region och tillväxt. Det enda är en viss kritisk gräns vid 25 000 invånare för att enklare skapa mötesplatser och utveckla staden. Annars handlar det mer om bryta gamla tankebanor och göra nya saker, infrastruktur eller nyföretagande och entreprenörskap. Framgångsrika städer präglas av låg brottsstatistik, låga ohälsotal och låg religiositet.

Klockan elva var det dags för presskonferens kring budgetförutsättningarna. Det är en progressiv budget som utifrån ett nollresultat satsar 522 miljoner på hälso- och sjukvård samt 214 miljoner på kollektivtrafik. Samtidigt är det viktigt att understryka vikten av att förhålla oss ekonomiskt försiktiga. Det är en mycket osäker framtid och 2011 pekar på att bli ett tufft år.

Fortsatte efter detta på konferensen och delade ut priserna. Efter det avslutades kvällen med att träffa förvaltningscheferna och berätta om budgeten. Blev en bra diskussion kring en spännande men svår verksamhet med många duktiga medarbetare. Samtidigt finns mycket kvar att göra för att förbättra förutsättningar och även bli bättre på att bygga ett gott varumärke för Region Skåne och därmed Skåne som plats. Bejaka mångfalden, utvecklingskraften samtidigt som det finns respekt för ekonomiska ramar och begränsade resurser. Sjukvård är kanske den bransch i Sverige idag som har den största och snabbaste utvecklingskraften. Det sker en produktutveckling och strukturomvandling hela tiden som ibland har svårt att landa i våra förvaltningsorganisationer. Det är en utmaning för att bibehålla attraktionskraften och förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Jag hoppas att vi kan vinna priset som Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 2014. Det ställer dock krav på hela organisationen och alla chefer. Det är möjligt. Det kan vara den första åtgärden, bestämma att ordet omöjligt inte längre finns i Region Skåne.