Skåne – ledande biogasregion!

Idag signerade ett stort antal aktörer Färdplan Biogas för att nu i samverkan fortsätta arbetet med att utveckla och exploatera biogasen i Skåne. Här finns mycket goda förutsättningar för bli ledande. Hela ledet finns representerat från stora mängder av organisak restprodukter till hög befolkningstäthet och hygglig infrastruktur. Allt kan dock bli bättre. Region Skåne har varit tydliga och tagit ett ambitiöst mål att bli helt fossilfria 2020 i hela sin verksamhet. Det ställer stora krav och ett viktigt verktyg är biogasen som alternativt bränsle. Idag produceras biogas vid 43 anläggningar i Skåne. Produktionen uppgår till 350 GWh och 30% går till drivmedel. Här finns avfall, restprodukter från jordbruket och industrier som kan tiofaldiga den produktionen utan stora problem. Nu har de flesta av de mest avgörande aktörerna ställt sig bakom åtgärdslistan och nu är det bara att börja arbeta! Läs mer om dagens program här.

Sedan bar det iväg i ett mycket vintrigt Skåne till Hässleholm och partnerskapsmöte inom TITA – ESS och Max IV projektet. Resan tog avsevärt mycket längre tid än planerat och jag missade tyvärr starten av programmet men fick vara med på slutet och bland annat höra Lars Leijonborg, Forskningsminister som tog hem beslutet om ESS, berätta om den ganska röriga och oroliga processen fram till beslut. Riktigt spännande att höra hur det går till!

Avslutade dagen hemma i Ängelholm på Valhall Park för en diskussion kring ett initiativ att skapa en Science Park kring byggbranschen där. Bra upplägg och både näringsliv, akademi och kommunerna i nordväst finns representerade och det känns som det kan bli en bra sak av detta. Det behövs en kraftsamling för att bibehålla den branschbredd och mängd av små och medelstora företag som Skåne historiskt varit bra på. Det skapar trygghet och stabilitet även i dåliga tider.
Imorgon bär det av till Malmö för några olika möten på förmiddagen och sedan blir det mitt sista sammanträde med Regionala Utvecklingsnämnden. Lite sorgligt faktiskt! Det har varit fyra fantastiska år!