Så började det regna

trots att femklövern avslutat sitt budgetmöte. Mer kommer under början på nästa vecka.

Sedan blev det överläggningar mellan Regionala Tillväxtnämnden och Kollektivtrafiknämnden. Flera viktiga frågor såsom utredning om höghastighetståg, HH-förbindelsen, pågatåg nordost, citytunnelns öppnande, naturbussen etc. Det är bra att vi har dessa överläggningar och kan spara mycket tid och förhindra missförstånd i en stor organisation. Citytunneln kommer att skapa stora förändringar i tågtrafiken. Det blir mycket kortare resor speciellt för sträckor som Helsingborg-Kastrup, Ystad-Malmö och Hässleholm-Malmö för att nämna några exempel. Lund till Köpenhamn får tio minuters trafik samt nattrafik. Det blir mycket bättre.

Avslutade dagen med den årliga gåsamiddagen med Öresundsinstitittet. Alltid lika trevligt och givande. Bra diskussioner och god stämning. Dessutom fick vi tillfälle att fira Anders Olshov som ju blev årets ekonom i Skåne tidigare i höst. Det har verkligen hänt saker också i verksamheten. Tidningen Job & magt har mer än fördubblat sin upplaga på ett drygt år. Detta är bra. Vi behöver verkligen media som bevakar bägge sidor om Öresund. Det är mycket som krävs för att skapa bättre integration. Vid middagen var det några som pekade på hur viktigt det är att lösa vardagsproblemen i Öresundsintegrationen. Det handlar om mobiler, kollektivtrafik etc. Här finns mycket att göra för oss som är aktiva i regionen.