S intressentare i Stockholm

Med tanke på Socialdemokraterna i Skånes iver att höja skatten är det intressant att notera deras kollegor i Stockholm som säger samma som vi i M. Vore kul om insikten om god ekonomisk hushållning även nådde de skånska socialdemokraterna.

– Posted using BlogPress from my iPhone