Regionstyrelse och presidie

Hela dagen i Kristianstad. Började med Regionstyrelse. Det var tydligen rekord i antal ärenden. Efter avslutat sammanträde fortsatte några av oss med presidiesammanträde för Regionala Tillväxtnämnden. Förutom beredning av det kommande mötet tog vi några beslut. Det nya samarbetet med OECD bland annat. Ett riktigt spännande uppdrag för att höja ribban för Region Skånes förmåga att formulera strategier och mäta effekter. Det bör även underlätta arbetet med att veta var insatserna behövs bäst. Ska bli mycket intressant och ställer stora krav på organisationen.

– Posted using BlogPress from my iPhone