Presidie och annat smått och gott

Det sista presidiemötet inför RTN hade vi idag. Blivande ordförande Pontus Lindberg adjungerades för att få en bättre möjlighet att sätta sig in i arbetet. Det ska bli kul att lämna över till en sådan kunnig och duktig person. Det var även styrgrupp för IBU samt avstämning av OECD arbetet. Det ska verkligen bli spännande att se vad som kommer ut av samarbetet med OECD. Det positiva just nu är den grundläggande genomgång som vi själva måste ha inom Region Skåne. Nyttigt och bra!

Fortsatte sedan till Ängelholm och intervju samt några snabba besök i staden.

Avslutade dagen på Sofiero och middag med den stora Nordisk Infrastruktur konferensen som Helsingborg anordnar varje år. Nittio personer var samlade från stora delar av Norden samt EU. Det blev många återseenden och bra samtal.

Imorgon till IVA och Innovation för tillväxtdag. Där blir tillfälle att lyfta fram det skånska arbetet på innovationsområdet.