Okunskap kan vara farligt

Det visar sig efter den senaste veckans diskussioner på temat fattig i USA att svenskarna är nog ganska dåligt uppdaterade på skillnaderna i levnadsstandard mellan oss här i Sverige och dem därborta i USA. Jag hörde en kvinna som ringt till P1 och som trodde det var lögn att nivån för att räknas som fattig i USA låg en årsinkomst på USD 39000 och nedåt. Och det är klart, 39000 dollar om året här i Sverige är ju ingen dålig lön. Vi räknar inte fattigdom från den nivån, tvärtom. Vilket i sig säger en del om skillnaden i levnadsstandard, BNP nivå och ekonomisk utveckling. Här blir skillnaden i tillväxt under de senaste trettio åren riktigt stor. Det är antagligen inte många som tror att en genomsnittslön för en sjuksköterska i USA motsvarar en genomsnittslön för en läkare här hos oss. Fyra år av högre studier och arbete som sjuksköterska eller annan mellan nivå på ett sjukhus eller klinik ger idag en startlön på ca 40000 dollar per år. Om du sedan får en chefsposition landar du direkt på mellan 50-60000. Det är löner som vi knappast kan relatera till i den branschen. Vårdpersonal hos oss ligger alla under det amerikanska fattigdomsstrecket. Men, som regeringen Persson säger, det går ju strålande bra för Sverige. Jag önskade att det gick lika bra för svenskarna.